7 kỷ lục thế giới tại Asiad 19

7 kỷ lục thế giới tại Asiad 19

Asiad 19, also known as the 19th Asian Games, is a multi-sport event held every four years among athletes from all over Asia. This year, the event took place in Hangzhou, China, and saw the breaking of several world records.

One of the most notable achievements was set by Chinese swimmer Yan Zibei, who broke the world record in the men’s 100-meter breaststroke event. Yan completed the race in 56.31 seconds, surpassing the previous record by 0.05 seconds.

Another remarkable record was set by Chinese weightlifter Shi Zhiyong. He lifted a total of 363 kilograms in the men’s 73 kg category, breaking his own world record set earlier this year.

In athletics, Bahrain’s Salwa Eid Naser set a new world record in the women’s 400-meter event. She completed the race in 48.14 seconds, breaking the previous record set by Florence Griffith-Joyner in 1988.

Vietnamese swimmer Nguyen Huy Hoang also made history by breaking the Asian Games record in the men’s 800-meter freestyle event. He completed the race in 7 minutes and 43.68 seconds, surpassing the previous record set in 2014.

In addition to these individual records, the Chinese women’s 4×100-meter medley relay team set a new world record with a time of 3 minutes and 53.57 seconds.

Overall, Asiad 19 showcased incredible performances and shattered world records in various sports, highlighting the exceptional talent and dedication of Asian athletes.

Source link

2023-10-09 17:00:27

#kỷ #lục #thế #giới #tại #Asiad

Asiad 19, còn được gọi là Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19, là một sự kiện thể thao đa môn hội tụ các vận động viên từ khắp châu Á, diễn ra cách đây 4 năm. Năm nay, sự kiện được tổ chức tại Hangzhou, Trung Quốc và đã chứng kiến việc phá vỡ nhiều kỷ lục thế giới.

Xem thêm:  Cách chơi xổ số hiệu quả

Một trong những thành tựu đáng chú ý nhất được thiết lập bởi VĐV bơi lội người Trung Quốc Yan Zibei, người đã phá kỷ lục thế giới trong môn bơi ngực nam 100 mét. Yan hoàn thành cuộc đua trong 56,31 giây, vượt qua kỷ lục trước đó 0,05 giây.

Một kỷ lục đáng chú ý khác được thiết lập bởi VĐV cử tạ người Trung Quốc Shi Zhiyong. Anh nâng tổng cộng 363 kg trong hạng mục nam 73 kg, phá kỷ lục thế giới của chính mình đã thiết lập trong năm nay.

Trong điền kinh, VĐV Bahrain Salwa Eid Naser đã thiết lập kỷ lục thế giới mới trong môn chạy 400 mét nữ. Cô hoàn thành cuộc đua trong 48,14 giây, phá kỷ lục trước đó được thiết lập bởi Florence Griffith-Joyner vào năm 1988.

VĐV bơi người Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng cũng đã lập kỷ lục Đại hội châu Á trong môn bơi tự do nam 800 mét. Anh hoàn thành cuộc đua trong 7 phút và 43,68 giây, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2014.

Ngoài những kỷ lục cá nhân này, đội quần vợt nữ 4×100 mét hỗn hợp của Trung Quốc cũng đã thiết lập kỷ lục thế giới mới với thời gian là 3 phút và 53,57 giây.

Tổng thể, Asiad 19 đã trình diễn những màn trình diễn đáng kinh ngạc và phá vỡ kỷ lục thế giới trong nhiều môn thể thao khác nhau, nhấn mạnh sự tài năng và sự cống hiến xuất sắc của các vận động viên châu Á.

Source link

2023-10-09 17:00:39

#kỷ #lục #thế #giới #tại #Asiad

+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$