Đây là lý do Tuchel rất hâm mộ thái độ của Tel trong tiếng Việt.

Tính cách người này giống đàn ông lắm, không vui vẻ gì nữa???

Darum ist Tuchel von Tels Einstellung begeistert


Tuchel rất hào hứng với thái độ của Tels vì anh ta có tính cách giống đàn ông, không quá vui vẻ.

Source link

+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$