Eberl đến Bayern? Đối với Hamann, “không phải ý tưởng tốt”

Didi Hamann đã tặng Wechsel von Max Eberl ??

Có phải Bayern không? Für Hamann “ý tưởng hay”


Didi Hamann đã đề xuất việc Max Eberl chuyển đến Bayern Munich. Ông cho rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời.

Source link

+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$